Halve dagen aanvullende vakantie

Halve dagen aanvullende vakantie

De RJV en de Vakantiefondsen blijven verder uitsluitend volledige dagen aanvullende vakantie toekennen maar deze kunnen genomen worden per halve dagen. De wijziging laat toe om de vakantie (gewone en aanvullende) in halve dagen op te nemen wanneer deze aangevuld worden ofwel met een halve dag gewone inactiviteit, ofwel met een halve dag gewone of aanvullende vakantie.