Professionnals - Econmische werkloosheid

Economische werkloosheid

De wet op de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst o.a. bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken geschorst kan worden.

Er bestaat echter geen definitie voor het begrip 'economische werkloosheid' in deze wet want een exhaustieve definitie is haast onmogelijk.

De appreciatie met betrekking tot het begrip 'economische werkloosheid' is dan ook zeer moeilijk te bepalen, daar de oorzaken die tot een werkonderbreking aanleiding kunnen geven, veelvuldig en verscheiden zijn.
De economische werkloosheid moet blijkbaar een uitzonderlijk karakter vertonen. De wetgever heeft voornamelijk de conjuncturele werkloosheid bedoeld, namelijk deze die het gevolg is van conjunctuurschommelingen door tijdelijke neerwaartse en opwaartse bewegingen in de economische activiteit.

De RJV gaat ervan uit dat het begrip economische werkloosheid limitatief geïnterpreteerd dient te worden.

De downloadbare   pdf bestandWat is de economische werkloosheid voor de sector der jaarlijkse vakantie ? (245 kB) hierbij stelt in detail de voorwaarden vast waaronder de economische werkloosheid door de RJV al dan niet in aanmerking wordt genomen.

Info wetgeving

De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-overeenkomsten (Art. 51).