FAQ: Coronavirus COVID-19

FAQ – COVID-19 / Coronavirus

Om zo goed mogelijk op uw vragen te antwoorden, hierbij een FAQ met de antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Als u uw rekeningnummer aan uw vakantiefonds hebt meegedeeld (om dit te controleren, ga naar Mijn vakantierekening), zal uw vakantiegeld tussen 1 mei en 30 juni 2021 op uw bankrekening overgeschreven worden. Meer informatie op pagina "Vakantiegeld" .


De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona zullen gelijkgesteld worden voor de dagen jaarlijkse vakantie en voor het wettelijk vakantiegeld in 2021, voor de werknemers die een erkenning van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht genoten hebben

Er zijn twee voorwaarden nodig om de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona in de berekening van het vakantiegeld in aanmerking te nemen:

  • 1°De dagen werkloosheid wegens overmacht CORONA moeten geattesteerd worden door de RVA
  • 2° U moet verbonden zijn door een arbeids- of leerovereenkomst op de dag waarop geacht wordt normale werkelijke arbeid te verrichten die de eerste dag der gelijkstelbare periode voorafgaat ( artikel 19 van het KB 30.03.1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.).

    Voorbeeld: een werknemer presteert 3 dagen per week, altijd van maandag tot woensdag. Als de werkloosheid wegens overmacht Corona begint op maandag 23/03 en de laatste tewerkstelling eindigt op woensdag 18/03, zal de werkloosheid wegens overmacht Corona voor de berekening van de vakantieduur en het bedrag van het vakantiegeld gelijkgesteld kunnen worden.


De RJV is niet bevoegd om de werkloosheidsaanvragen te verwerken. Het heeft dus geen zin om de formulieren naar de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie te sturen. Gelieve deze aanvraag naar de RVA te sturen en voor meer informatie de site van de RVA te raadplegen

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona van de uitzendkrachten worden door de RJV gelijkgesteld voor de dagen jaarlijkse vakantie en voor het wettelijk vakantiegeld in 2021 zoals voor de andere werknemers (zie vraag FAQ: "Ik ben in tijdelijke werkloosheid geweest wegens overmacht door corona in 2020. Zal mijn vakantiegeld 2021 veranderen?")
Net zoals de RVA de werkloosheid wegens overmacht corona toegekend heeft aan de uitzendkrachten via soepelere voorwaarden, heeft het Beheerscomité van de RJV beslist om de gelijkstelling van de coronawerkloosheid ook toe te kennen aan de uitzendkrachten die zich in de volgende situaties bevinden:

  • Situatie 1 :De uitzendkracht heeft gewerkt tot aan het begin van de coronaviruscris, dan werden zijn contracten onderbroken binnen de 15 dagen na het begin van de pandemie. Deze onderbreking in de contracten werd vervolgens gevolgd door contracten met enkel dagen coronawerkloosheid die aangegeven worden. De RJV neutraliseert de onderbreking in de arbeidsovereenkomsten en stelt de dagen coronawerkloosheid, aangegeven door de werkgever en erkend door een attest van de RVA, gelijk.
  • Situatie 2 : De uitzendkracht heeft gewerkt en heeft ook arbeidsovereenkomsten met enkel dagen coronawerkloosheid gehad. Vervolgens neemt hij individuele dagen verlof buiten de arbeidsovereenkomst. Deze onderbreking in de arbeidsovereenkomst wordt onmiddellijk gevolgd door contracten met enkel dagen coronawerkloosheid die aangegeven worden. De RJV neutraliseert de onderbreking in de contracten die te wijten is aan het nemen van vakantie en stelt de dagen coronawerkloosheid, aangegeven door de werkgever in de volgende contracten en erkend door een attest van de RVA, gelijk.

In deze twee situaties worden deze gelijkgestelde dagen opgenomen in de berekening van het bedrag en de vakantieduur 2021. Deze uitzonderlijke maatregel is van toepassing op de uitzendkrachten voor de periode van 13/03/2020 tot en met 31/12/2020.